Изпълнителна Агенция по Лекарствата - www.bda.bg

Министерство на Здравеопазването - www.mhgovernment.bg

Районни Здравни Инспекции

Комисия за защита на потребителя - www.kzp.bg

Българска Агенция по безопасност на храните - www.babh.government.bg

Български Фармацевтичен Съюз  - www.bphu.bg