ЗЕПЛАН ФИЛМ ТАБЛ 10МГ Х 28

Продукт САМО с рецепта. НЕ МОЖЕ да бъде закупен онлайн !

ЗЕПЛАН ФИЛМ ТАБЛ 10МГ Х 28

Повече детайли


Цена : 3,50 лв с ДДС

30 други продукта в тази категория:

СЪСТАВ: Всяка филмирана таблетка Зеплан 10 mg съдържа 10 mg simvastatin. ПОКАЗАНИЯ: ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО: При пациенти с исхемична болест на сърцето и нива на плазмения холестерол 5.5 mmol/l или повече, Зеплан е показан за: - забавяне прогресията на коронарната атеросклероза, включително намаляване развитието на нови лезии и нови тотални оклузии на съдовете; - намаляване на риска от смъртност; - понижаване на риска от коронарна смърт и нефатален миокарден инфаркт; - намаляване на риска от мозъчен инсулт и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение; - намаляване на необходимостта от реваскуларизационни процедури на миокарда (аортокоронарен байпас и перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика). ХИПЕРЛИПИДЕМИЯ. ХОМОЗИГОТНА ФАМИЛНА ХЕПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се перорално. Преди началото на терапията със Зеплан пациентът трябва да бъде поставен на стандартна понижаваща холестерола диета, която трябва да продължава да спазва и по време на лечението със Зеплан. ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО: Пациенти с исхемична болест на сърцето могат да бъдат лекувани с начална доза 20 mg, приемана веднъж дневно - вечер. Корекция на дозата, ако е необходимо, трябва да се извършва през интервали от най-малко 4 седмици, до максимална дневна доза 80 mg, приета еднократно вечер, в зависимост от индивидуалната реакция на пациента. Ако нивата на LDL-холестерол паднат под 1.94 mmol/l (75 mg/dl) или стойностите на общия холестерол слязат под 3.6 mmol/l (140 mg/dl), трябва да се препоръча намаляване на дозата на Зеплан. ПЪРВИЧНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ, ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ КОМБИНИРАНА ХИПЕРЛИПИДЕМИЯ: Препоръчителната доза е 10 mg веднъж дневно, приета вечер.Обичайно дозата варира от 10 до 80 mg, приета еднократно вечер. ХОМОЗИГОТНА ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ: Препоръчителната дозировка за пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия е 40 mg симвастатин дневно, като еднократен прием вечер или 80 mg днев

Няма оставени коментари в момента.