ХЮМЕКСДРАЙ за деца сироп 125мл.

ХЮМЕКСДРАЙ за деца сироп 125мл.

Повече детайли


Цена : 3,90 лв с ДДС

Наличност: Продукта вече не е наличен

30 други продукта в тази категория:

ХЮМЕКСДРАЙ сироп за деца 125 мл. суха кашлица

1. ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Humexdry Children ® (Laboratories Urgo) - сироп с концентрация 5 mg/5 ml - 125 ml (oп. 1 бр.)

Лекарствени форми
сироп

2. КЛИНИЧНИ ДАННИ
Показания
Суха кашлица при остър и хроничен бронхит.

Дозировка и начин на приложение
На деца от 2 до 6 години dextromethorphan се прилага орално в доза от 2,5 до 7,5 mg през 4-8 h (МДД 30 mg);
На деца от 6 до 12 години - по 5-10 mg през 6 до 8 h (МДД 60 mg);
На деца над 12 години и възрастни - по 10-20 mg през 4 h или по 30 mg през 6-8 h (МДД 120 mg).

Противопоказания
Бронхиална астма, спастичнен бронхит;

Специални предупреждения за употреба
Да се прилага с повишено внимание при пациенти, предразположени към риск от развитие на дихателна недостатъчност.
При деца с атопични прояви (дори и без данни за бронхиална астма) трябва да се прилага с повишено внимание, тъй като dextromethorphan води до освобождаване на хистамин от мастоцитите.
Продуктивната кашлица е основен защитен механизъм на бронхиалната лигавица и поради това не трябва да се потиска.
Не бива да се комбинират експекторант или муколитично средство с противокашличен продукт.
Преди да се започне лечение с противокашличен продукт е препоръчително да се определи причината за кашлицата, за да се започне специфично лечение.
Ако кашлицата не се повлиява адекватно от приложението на обичайни дози, трябва да се направи преоценка на клиничното състояние, преди да се повишава дозата.

Лекарствени и други взаимодействия

Едновременна употреба с препарати потискащи ЦНС (вкл. алкохол) води до потенциране на ефектите.
Едновременната употребата на МАО-инхибитори може да доведе до колапс, кома, възбуда, хипертония, хиперпирексия, интрацеребрално кървене, летаргия, тремор.
Лекарства потискащи цитохром P450 2D6, като amiodaron, thioridazine, diphenhydramine, paroxetine, fluoxetine, propafenone и quinidine инхибират метаболизма на dextromethorphan, увеличават плазмените му концентрации и повишават риска от развитие на нежелани лекарствени реакции.

Приложение по време на бременност и кърмене
Рискова категория за бременност: С.
Независимо от дългогодишната широка употреба на dextromethorphan, без регистриране на болестни последствия, липсват категорични доказателства за безопасността му при употреба по време на бременност при хора.
Не е известно дали dextromethorphan или неговите метаболити се екскретират в майчиното мляко. Поради това не се препоръчва употребата на dextromethorphan при бременни жени и кърмачки.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини
По време на лечението с dextromethorphan е необходимо да се избягват, дейности, изискващи повишено внимание, като шофиране или работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Замаяност, отпадналост, сънливост, повдигане.

Предозиране
При предозиране преобладават симптоми от страна на гастро-интестиналната и централната нервна система: гадене, повръщане, замайване, повишена възбудимост, атаксия, дистония, нистагъм, психотични реакции, гърчове, респираторна депресия, кома.
Лечение:Мерки за ускорено извеждане на продукта от организма: предизвикване на повръщане, стомашен лаваж, очистителни. Симптоматични средства. При респираторна депресия: подпомагане на дишането, като специфичен антидот се прилага naloxone. В случай на гърчове бензодиазепини.

3. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ
Фармакокинетични свойства:
След пеорално приложение dextromethorphan се резорбира бързо и напълно, като достига пикови плазмени концентрации след 2-2,5 h. Ефектът му продължава 5-6 h. Метаболизира се в черния дроб от CYP 2D6 чрез О- деметилиране до dextrophan (активен метаболит). Елиминира се с урината.

Фармакодинамични свойства:

Фармакотерапевтична група: Противокашлечни средства

Няма оставени коментари в момента.