ОЛИНТ НА ХИДРА СПРЕЙ 0,1%- Х 10МЛ ^Johnson

ОЛИНТ НА ХИДРА СПРЕЙ 0,1%- Х 10МЛ

Повече детайли


Цена : 8,53 лв с ДДС

30 други продукта в тази категория:

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Olynth НА0.1% spray nasal, solution

Олинт НА 0,1% спрей за нос, разтвор

Ксилометазолинов хидрохлорид (xylomethazolinhydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

-Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 7дни.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Втази листовка:

1.  Какво представлява Олинт НА спрей за нос и за какво се използва

2.  Преди да използвате Олинт НА спрей за нос

3. Как да използвате Олинт НА спрей за нос

4.  Възможни нежелани реакции

5.  Как да съхранявате Олинт НА спрей за нос

6.  Допълнителна информация

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОЛИНТ НА СПРЕЙ ЗА НОС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Олинт НА спрей за нос принадлежи към група лекарства, наречени симпатикомиметици. Той има съдосвиващ ефект и с това намалява отока на лигавицата и води до подобрено оттичане на секрета. Лекарственият продукт Олинт НА спрей за нос съдържа освен другите помощни вещества и хиалуронова киселина (под формата на натриев хиалуронат), която предпазва и овлажнява лигавицата на носа.

 

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОЛИНТ НА СПРЕИ ЗА НОС

Неизползвайте Олинт НА спрей за нос

-ако сте алергични (свъръхчувствителни) към ксилометазолин или към някоя от останалите съставки на Олинт НА спрей за нос.

-ако имате сухо възпаление на носната лигавица (сух ринит)

-при деца под 6 години

Обърнете специално внимание при употребата на Олинт НА спрей за нос

-ако Вие приемате лекарства, които могат да повишат кръвното налягане

-ако имате повишено вътреочно налягане (тясноъгълна глаукома)

-ако имате тежко сърдечно-съдово заболяване (исхемична болест на сърцето, високо кръвно налягане)

-феохромцитом (сериозно заболяване, което предизвиква внезапно повишаване на кръвното налягане)

-ако имате метаболитни заболяваня (напр. повишена функция на щитовидната жлеза, диабет)

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

При едновременната употреба на Олинт НА 0,1% спрей за нос и някои подобряващи настроението лекарства (МАО инхибитори) могат да се наблюдават ефекти върху сърдечно-съдовата система с повишаване на кръвното налягане.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Олинт НА 0,1 % спрей за нос не трябва да се използва по време на бременност, тъй като не са известни ефектите на лекарството върху плода. Лекарството не трябва да се използва по време на кърмене, защото не е известно дали преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

При продължителна употреба и във високи дози Олинт НА 0,1% спрей за нос не могат да бъдат изключени ефекти върху сърдечно-съдовата система. Това може да наруши способността за шофиране и работа с машини.

 

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОЛИНТ НА СПРЕЙ ЗА НОС

Ако не е предписано друго за възрастни и деца в училищна възраст се прилагат при нужда no1 впръскване на Олинт НА 0,1% спрей за нос във всяка ноздра. Дозировката зависи от индивидуалната чувствителност на пациента и от клиничния ефект.

Олинт НА 0,1% спрей за нос не трябва да се прилага повече от 5 до 7 дни, освен ако не е предписано друго от лекар.

Употребата при хроничен ринит трябва да се извършва само под лекарско наблюдение, поради опасността от атрофия (увреждане) на носната лигавица

Ако сте приели повече от необходимата доза Олинт НА спрей за нос

Ако сте приели повиче от необходимата доза или случайно сте погълнали Олинт НА спрей за нос незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Олинт НА спрей за нос

Невземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Олинт НА спрей за нос

Повторна употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни. Винаги се консултирайте с лекар, за продължителността на употреба при деца.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Олинт НА спрей за нос може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Нежеланите ефекти са групирани в зависимост от честотата, като във всяка група са представени по реда на намаляване на сериозността им.

Честотата е представена в съответствие с MeDRAтерминологията:

Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100до <1/10)

Нечести (≥1/1,000 до <1/100)

Редки (≥1/10,000до <1/1,000)

Много редки (<1/10,000), с неизвистна честота (не може да бъде определена въз основа на наличните данни)

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

OlynthНА 0,1% спрей за нос може да причини преходни леки симптоми на дразнене (усещане за парене и сухота на лигавицата на носа) при чувствителни пациенти.

В редки случаи (≥1/10,000 до <1/1,000) след изчерпване на ефекта на лекарствения продукт може да се наблюдава увеличение на отока на лигавицата (реактивна хиперемия).

При продължителна или честа употреба или при по-високи дози може да се получи усещане за парене или сухота на лигавицата, както и реактивна конгестия с медикаментозен ринит. Този ефект може да се наблюдава дори след 5-7 дневно лечение или след продължително прилагане и може да предизвика трайно увреждане на лигавицата с образуване на корички (сух ринит).

Нарушения на нервна система

Много редки (<1/10,000) или само в отделни случаи главоболие, безсъние или умора могат да се прояват.

Сърдечни нарушения

Вредки случаи (>1/10,000 до <1/1,000) локалното назално приложение може да предизвика системни симпатикомиметични ефекти като палпитации, ускорен пулс и повишено кръвно налягане.

Храносмилателна система

Гадене

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОЛИНТ НА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Неизползвайте Олинт НА 0,1% спрей за нос след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Олинт НА 0,1% спрей за нос не трябва да се използва повече от 1 година след първото отваряне. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Олинт НА спрей за нос

-Активното вещество е ксилометазолин

-Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат дихидрат, динатриев фосфат дихидрат, глицерол, натриев хлорид, сорбитол, натриев хиалуронат, вода за инжекции.

Как изглежда Олинт НА спрей за нос и какво съдържа опаковката

Бяла HDPEбутилка с ЗК дозираща система, пластмасова капачка, в картонена кутия заедно с информационна листовка.

10mlспрей за нос (дозиращ)

Притежател на разрешението за употреба

McNeil Products Limited,Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,

Великобритания.

Производител

UrsapharmArzneimittelGmbH, Industrienstrasse35,66129 Saarbrucken, Германия.

Дата на последно одобрение на листовката:

Февруари 2011

   

Няма оставени коментари в момента.

Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Количка Поръчай